אודות קל גמל

קל גמל בע”מ היא חברה מנהלת לניהול קופות גמל. החברה החלה את פעילותה בשנת 2013 ובתחילת דרכה ניהלה קופות גמל בניהול אישי מסוג תגמולים וקרנות השתלמות. בחלוף הזמן הרחיבה את סל השירותים וכיום מנהלת קופות גמל לחיסכון (תגמולים ופיצויים) קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה וקופות חסכון לילדים.
החברה מקפידה להעניק שירות איכותי ואישי לעמיתיה ולהנגיש את הנתונים באמצעות אתר מידע אישי מתקדם.
אנחנו מקדישים מאמצים כדי שללקוחותינו יהיה קל!

בעלי תפקידים

דירקטוריון

1. רו״ח ענת טאוב – יו״ר הדירקטוריון
2. ד״ר מיכאל ססלר – דירקטור חיצוני
3. ד״ר רון אייכל – דירקטור חיצוני
4. מר שמעון גולדברג
5. מר שי גולדברג
6. מר ניר שהם
7. מר אסף גולדברג

ועדת ביקורת

מתכנסת על פי הנדרש בדין
1. ד”ר מיכאל ססלר – יו”ר הועדה
2. מר ניר שהם

ועדת השקעות

מתכנסת על פי הנדרש בדין
1. ד”ר רון אייכל – יו”ר הועדה
2. מר ניר שהם
3. מר אסף גולדברג

רואה החשבון המבקר

רו”ח ירון ברהום

מבקר פנים

רו”ח שלמה בן שימול, בריטמן אלמגור זהר Deloitte.

פניות הציבור

ניתן לפנות אל הממונה לפניות הציבור בקל גמל בדרך הנוחה לך :

בדואר
אסף גולדברג- הממונה על פניות הציבור
קל גמל בע”מ
יצחק שדה 17
תל אביב 6777517

בפקס
03-5199559

בדואר אלקטרוני
service@kalgemel.co.il
שעות הפעילות: שעות פעילות הממונה הינן בימים א’-ה’, בין השעות 09:00-17:00, למעט בערבי חג וחגים.

לוח זמנים לטיפול בפנייה: הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה; הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.
לתשומת לבך – אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מס’ תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. תיאור פרטי הפנייה.
ג. צירוף אסמכתאות תומכות.

מידע וכלים

ממשק אינטרנטי לאיתור כספים

אגף שוק ההון במשרד האוצר, הקים ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר מאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר,
לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל/ קרנות השתלמות/ פנסיה/ ביטוח מנהלים וכו’)
לכניסה לממשק לחץ כאן | הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

דוחות חברה