חיסכון לכל ילד

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, נפתחה בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. הכסף מועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד , בתכנית מופקדים 50 ₪ מדי חודש עד הגיעו לגיל 18 וזאת בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.

בנוסף, באפשרות ההורה להגדיל את סכום החיסכון ב-50 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי, כך שסכום החיסכון יגדל ל-100 ₪ בכל חודש. הכספים מנוהלים בקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד או בבנק.

ההפקדה לתוכנית תסתיים בהיגעו של הילד לגיל 18
כשימלאו לילדכם 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪.
שים לב! בגיל 21 יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 ₪ וזאת בתנאי שלא ימשכו  כספים מהחיסכון קודם לכן.

בקופת הגמל קל גמל קיימת  אפשרות בחירה בין מגוון מסלולי השקעה.

  1. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברירת מחדל).
  2. ​מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
  3. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.

ישלחו אליכם מדי שנה, עד ה-1 במארס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של ילדכם
בנוסף תוכלו גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של קל גמל

להצטרפות דיגיטלית

אני רוצה להצטרף לחיסכון לכל ילד

הבחירה בקל גמל תתבצע מתוך האתר הייעודי של חיסכון לכל ילד בביטוח לאומי.
יש להכנס לאתר של הביטוח הלאומי ובשלב 4, בחרו קל גמל.

* שימו לב, ההפקדה לחיסכון תחל מינואר 2017.

דוחות חיסכון לכל ילד

באפשרותך לבחור אחד הנושאים הדוחות הבאים ולאחר מכן לבחור את הקובץ הרלוונטי

מסלולי השקעה חיסכון לכל ילד

קל גמל חיסכון לכל ילד

חוסכים המעדיפים
סיכון מוגבר

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100% , יושקעו במדדי מניות. – יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

קל גמל חיסכון לכל ילד

חוסכים המעדיפים
סיכון בינוני

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-25% ולא יעלה על 50%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי אג”ח בשיעור שלא יעלה על 75% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

קל גמל חיסכון לכל ילד

חוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול ברירת מחדל)

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג”ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.